Η μέθοδος

Το Feldenkrais είναι εκπαιδευτική μέθοδος εξερεύνησης και αναδιοργάνωσης της κίνησης που επινόησε ο φυσικός και μηχανολόγος μηχανικός δρ. Moshe Feldenkrais (1904-1984) προσπαθώντας να ξεπεράσει έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατό του. Προσεγγίζει τον άνθρωπο σαν μια ενιαία οντότητα για την οποία η κίνηση είναι θεμελιώδες στοιχείο.

Χρησιμοποιώντας ήπιες, ευχάριστες κινήσεις και κατευθύνοντας την προσοχή του μαθητή στην αίσθηση που αυτές δημιουργούν, βελτιώνει την ευλυγισία, τον συντονισμό, τον τρόπο κίνησης, την στάση και τελικά τον τρόπο αντίληψης του σώματος και λειτουργίας του στην καθημερινότητα.

Το μάθημα Feldenkrais μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, ομαδικό ή ατομικό.

Το ομαδικό μάθημα λέγεται Awareness Through Movement (ATM) σε ελεύθερη μετάφραση θα λέγαμε μάθημα συνειδητής κίνησης και αποτελείται από μια διαδοχή κινήσεων που γίνονται υπό την καθοδήγηση του δασκάλου.

Στην διάρκεια του μαθήματος, ο δάσκαλος προτρέπει τους μαθητές να παρατηρήσουν τον εαυτό τους, κατευθύνοντας την προσοχή τους σε συγκεκριμένα σημεία. Η αίσθηση που προκαλεί η εύκολη, ευχάριστη, χωρίς φιλοδοξία κίνηση, η παρατήρηση και η διαπίστωση των αλλαγών που συμβαίνουν στη διάρκεια του μαθήματος, οδηγούν στην υιοθέτηση νέων, πιο λειτουργικών κινητικών συνηθειών.
Τα ομαδικά μαθήματα συνήθως γίνονται στο πάτωμα αλλά υπάρχουν και μαθήματα που γίνονται σε καθιστή ή και σε όρθια στάση.

Το ατομικό μάθημα λέγεται Functional Integration (FI), μάθημα λειτουργικής ολοκλήρωσης. Ο Feldenkrais εμπνεύστηκε τον τίτλο από τα ολοκληρώματα των μαθηματικών. Θα μπορούσαμε να το πούμε και μάθημα λειτουργικής ένταξης καθώς ο στόχος του δεν είναι απλά να νιώσει ο μαθητής ευεξία, αλλά να αποκτήσει νέες κινητικές επιλογές τις οποίες θα εντάξει στην καθημερινή του κίνηση.
Στο ατομικό μάθημα, ο δάσκαλος κινεί το σώμα του μαθητή που είναι ξαπλωμένος σε ένα κατάλληλο σταθερό τραπέζι - κρεβάτι, το οποίο δίνει την ίδια αίσθηση σιγουριάς με το πάτωμα.

Μερικά από τα οφέλη της μεθόδου Feldenkrais είναι η εξάλειψη μυοσκελετικών πόνων που οφείλονται σε υιοθετημένες συνήθειες, καλύτερος ύπνος, μείωση του άγχους, καλύτερη στάση σώματος, καλύτερος συντονισμός στην κίνηση.

Η μέθοδος απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα εργαλείο με το οποίο άνθρωποι που δουλεύουν με το σώμα τους, αθλητές, χορευτές, ηθοποιοί, μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να αποφύγουν μελλοντικούς τραυματισμούς.

Πολλοί εργαζόμενοι που λόγω καθιστικής ζωής ή πολύωρης παραμονής σε μια στάση ταλαιπωρούνται από "πονάκια" στη μέση την πλάτη ή τον αυχένα, μπορούν να ανακουφιστούν, καθώς τα μαθήματα εμπλουτίζουν τις κινητικές τους επιλογές.

Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να διατηρήσουν ή και να ξαναβρούν την ευκολία αλλά και την ευχαρίστηση στην κίνησή τους.